Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun fyrir Tónskólann Do Re Mi.
1. Að laus störf við skólann standi bæði konum og körlum til boða. Að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf.
2. Að haf a sem jafnast kynjahlutfall í starfsliði skólans.
3. Skólinn leggur áherslu á að bæði strákar og stelpur geta lært á öll hljóðfæri
sem eru í boði í skólanum.
4. Kennslugögn og kennsluaðferðir eru að öllu leyti eins eða þau sömu fyrir bæði
kynin í skólanum er fjölbreytt kennsla og kennsluefni, sem höfðar jafnt til allra
óháð kyni.
5. Að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í tónlistarsamfélaginu.
6. Aðhalda því til haga að í dag semji bæði stelpur og strákar og/konur og
karlar tónlist.
7. Að stelpur og strákar fái sömu tækifæri til að þáttöku í viðburðum -og koma
fram tónleikum á vegum skólans.
8. Koma í veg fyrir að starfsfólk eða nemendur verði fyrir kynbundnu ofbeldi,
kynferðislegri eða kynbundinni áreitni í skólanum með því að:
a. Hafa fund við upphaf skólaárs með nemendum og foreldrum þar sem farið ef yfir hvernig kennslan fer fram. Ef t.d. kennarinn þarf að snerta
nemandann þá er mikilvægt að nemandinn sé upplýstur um mikilvægi þess að láta strax vita (t.d. foreldra sína) ef honum finnst það óþægilegt.
b. Kennarar við skólann séu með hreint sakavottorð.
c. Flestar kennslustofur séu með gluggum þannig að fylgjast megi með
kennslu utanfrá.
d. Foreldrar geti hvenær sem er komið og fylgst með kennslu